google1aae5a0207ed028a.html
top of page

Schilderen als analogie

De bodem is de bovenste laag van de aardkorst, voorbeelden zijn: Leem, het slib van het Wad, steen, rotsen, klei, zand, drijfzand, zoutvlakten, etc. Water maakt de bodem zichtbaar en legt deze bloot. Ik omschrijf dit als het spoor dat door water wordt achtergelaten. Met het spoor bedoel ik de cyclus van water en hoe dit de bodem door verdamping/drooglegging of stroming laat slijten. Water transformeert de bodem en de bodem legt deze transformatie in verschillende stadia vast. 
De analogie is het proces van schilderen en de context van schilderen ten opzichte van de processen door water in de bodem. Ik creëer een wereld op het doek, zonder dat ik de wereld probeer weer te geven. Ik speel met de textuur van verf en verschillende verdampingsprocessen. Mijn schilderijen verwijzen niet naar de wereld buiten, ze verwijzen naar het proces van schilderen zelf. Ondanks dat mijn schilderijen naar het schilderproces verwijzen zijn er veel aanknopingspunten die door mijn belevenis naar de voorgrond worden gebracht. Daardoor kan ik niet om associaties  heen. In plaats van ontkennen dat ze er zijn, geef ik associaties ruimte om te bestaan en wil ik ze zo breed mogelijk omarmen. Titels helpen mij daarbij. Door woordspelingen, humor, verwijzingen en tegenstellingen op te stapelen, wil ik suggereren dat de manier van kijken afhangt van de bagage die de kijker als individu mee heeft.

"Er is een onzichtbare transformerende entiteit die mijn werk aanschouwt en titels kan geven zoals Loki ze zou bedenken."


Hieronder omschrijf ik verschillende processen van water / daarna volgen schilderprocessen bij elk voorbeeld. 
- Rivieren als de Loire of de Allíer in het Massif Central slijpen over een tijdsbestek van miljoenen jaren de rotsen weg. Ik creëer een verdikte verf die wanneer deze is opgedroogd zo hard wordt als steen. Terwijl deze verf vloeibaar is schraap ik met plamuurmessen en mijn vingers dit weg om reliëf en banen te creëren, waar ik verdunde verf doorheen laat druipen.
 
- Het Stroomdallandschap Drentsche Aa gaat ook om stromend water, maar dit is anders omdat de bodem niet uit steen maar uit leem bestaat. De leemoevers langs de Drentse Aa storten vaak in, waardoor de stroming van de Drentse Aa en de weergave van de leembodem die tussen de grasrand en het stromende water in zit veranderd. Het stroomdal landschap is zacht en het leem is nat, drassig en modderig. Verdunde verf in licht en donkertinten zorgt voor zachte overgangen in kleur. Ik speel dan met deze vloeibaarheid en focus mij op zachte overgangen in kleur en toon. Dit doe ik met grote kwasten waar ik verschillende kleuren verf op doe. Door met vloeiende bewegingen te schilderen lopen de kleuren zacht in elkaar over en mengen op het doek.
 
- Erosie door regenval is een proces dat rotsen en gesteenten over vele duizenden jaren doet veranderen. Om effecten te krijgen als analogie op erosie, speel ik met verdampingsprocessen van verf. Bijvoorbeeld: door spiritus, alcohol of water op een niet opgedroogde laag verf op het doek toe te voegen. Daardoor droogt de verf die om het water/spiritus heen zit op. De delen waar deze toevoegingen wel zitten schraap ik met plamuurmessen weer weg.
 
- Water beïnvloedt de bodem ook door processen die over een korte tijd en met veel geweld plaatsvinden. Bijvoorbeeld een tsunami of overstroming die zowel de bodem als alles wat groeit en bloeit met grote kracht in beweging brengt en transporteert. Het transporteren van verf is daar een analogie op. Als analogie op het geweld wat zichtbaar is in de ravage na een tsunami of overstroming, schilder ik met veel verf die ik snel, hard en met geweld op het doek aanbreng. Dit doe ik met grote brede kwasten en plamuurmessen. Elke kwaststreek zet ik met snelle bewegingen om deze kracht uit te drukken. Ik pak met mijn handen grote klodders verf en gebruik alle kracht die ik heb om dit zo hard mogelijk tegen het doek aan te smijten. Verf bestaat voor een groot deel uit water, de verf droogt op en dan is de ravage die is aangericht te zien op het doek.

 

Aangezien ik nog altijd tot nieuwe inzichten kom en blijf reflecteren op mijn werk, de context, de achtergrond en het effect; 
zal deze omschrijving van tijd op tijd veranderen.

bottom of page